پلیمر ما
تبلیغ در صفحه اصلی "پلیمرما"

تعرفه تبلیغ در صفحه اصلی وبسایت "پلیمر ما"

برای رزرو و ثبت تبلیغ شرکت یا خدمات خود، مبلغ مشخص شده محل کد تبلیغ خود را به شماره کارت 5047061039353814 بانک شهر به نام آیت مهدی پور واریز و رسید آن را به واتساپ "پلیمر ما" (کلیک) ارسال نمایید.

جهت هماهنگی بیشتر و درج تبلیغ شما بلافاصله با شما تماس گرفته خواهد شد

 

کد و محل تبلیغ

(قابل مشاهده در شکل انتهای صفحه)

سایز (پیکسل)

تعرفه سال99 (تومان)

کد A00 (اسلاید صفحه اصلی) 

 (به همراه 5 استوری و دو پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

 340*1600

یک ماهه: 1.100.000

سه ماهه: 3.000.000 

کد A01 (سمت چپ صفحه اصلی- اول)

 (به همراه 5 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

500*700

یک ماهه 800.000

سه ماهه 2.200.000

کد A02 (سمت چپ صفحه اصلی- دوم)

 (به همراه 5 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

500*700

یک ماهه 800.000

سه ماهه 2.200.000

کد A03 (سمت چپ صفحه اصلی- سوم)

 (به همراه 3 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

500*700

یک ماهه 700.000

سه ماهه 1.900.000

کد A04 (سمت چپ صفحه اصلی- چهارم)

 (به همراه 3 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

500*700

یک ماهه 700.000

سه ماهه 1.900.000

کد A05 (سمت چپ صفحه اصلی- پنجم)

 (به همراه 3 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

500*700

یک ماهه 600.000

سه ماهه 1.600.000

کد A06 (سمت چپ صفحه اصلی- ششم)

 (به همراه 3 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

500*700

یک ماهه 600.000

سه ماهه 1.600.000

 

تعریفه تبلیغ صنعت پلیمر صفحه اصلی

برای رزرو و ثبت تبلیغ شرکت یا خدمات خود، مبلغ واریزی محل کد تبلیغ خود را به شماره کارت 5047061039353814 بانک شهر به نام آیت مهدی پور واریز کنید و رسید آن را به واتساپ "پلیمر ما" (کلیک) ارسال کنید و یا جهت هماهنگی بیشتر با ما تماس بگیرید.