پلیمر ما
تبلیغ در صفحه مقالات "پلیمرما"

تعرفه تبلیغ در صفحه مقالات وبسایت "پلیمر ما"

برای رزرو و ثبت تبلیغ شرکت یا خدمات خود، کافیست با ما تماس بگیرید. 

 

کد و محل تبلیغ

(قابل مشاهده در شکل انتهای صفحه)

سایز (پیکسل)

تعرفه سال99 (تومان)

کد B01 (سمت چپ صفحه مقالات- اول)

 (به همراه 5 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

 400*700

یک ماهه: 650.000 

سه ماهه: 1.800.000 

کد B02 (سمت چپ صفحه مقالات- دوم)

 (به همراه 5 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

 400*700

یک ماهه: 500.000 

سه ماهه: 1.350.000 

کد B03 (سمت چپ صفحه مقالات- سوم)

 (به همراه 5 استوری و یک پست رایگان در اینستاگرام "پلیمرما" در طی یک هفته)

400*700

یک ماهه: 500.000 

سه ماهه: 1.350.000

 

تبلیغ صنعت پلیمر صفحه مقالات

 

برای رزرو و ثبت تبلیغ شرکت یا خدمات خود، کافیست با ما تماس بگیرید.