پلیمر ما
روش های انجام آزمون، رفع مشکلات و کار با استاندارد

 

خدمات " انجام آزمون، رفع مشکلات و کار با استاندارد" پلیمر ما

 

- مشاوره رفع مشکلات تولید در صنعت پلیمر

- مشاوره در عیب یابی محصولات و تولید بهینه

- مشاوره در نحوه اجرا و انجام صحیح تست ها و آزمون های پلیمری

- مشاوره در استفاده صحیح از استاندارد های مربوطه

 

میتوانید از خدمات کادر مجرب و توانمند پلیمر ما در زمینه های فوق بهره مند شوید. 

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.