پلیمر ما
مستند سازی مدارک و اخذ گواهینامه های مورد نیاز

 

خدمات "مستندسازی و اخذ گواهینامه های مورد نیاز" پلیمر ما

 

به منظور ارتقا کیفیت محصولات، رتبه و برند واحد و استفاده از امتیازات ویژه یک واحد تولیدی معتبر، نیاز دارید که گواهینامه هایی مانند ISO 17025، ISO 9001 و ... را کسب نمایید. "پلیمر ما" با سال ها تجربه در ممیزی و مستند سازی گواهینامه های مختلف ملی و بین المللی مشاور شما در این زمینه خواهد بود.

- ثبت صحیح و اصولی داده ها و نتایج

- مستند سازی و ثبت داده ها به منظور تسهیل اخذ گواهینامه ها

- آموزش سرفصل های استانداردهای بین المللی مانند ISO 17025

- پیاده سازی شرایط گواهینامه های بین المللی

- آموزش کارکنان در استاندارد های بین المللی مورد نیاز

 

میتوانید از خدمات کادر مجرب و توانمند پلیمر ما در زمینه های فوق بهره مند شوید. 

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.