پلیمر ما
تهیه لیست تجهیزات

 

خدمات "تهیه لیست تجهیزات" پلیمر ما

 

اگر در ابتدای راه اندازی آزمایشگاه و یا واحد کنترل کیفیت کارخانه خود هستید، ممکن است برای خرید و تهیه تجهیزات مورد نیاز خود سوالاتی داشته باشید. تیم پلیمر ما با تسلط بر استاندارد ها و محصولات پلیمری و تجربه بالا، شما را در این موارد یاری می دهد:

- نیازسنجی های دستگاه ها و تجهیزات لازم واحد کنترل کیفیت واحد های تولیدی

- نیاز سنجی بر اساس استاندارد های اجباری مربوطه

- تهیه لیست تجهیزات و مشخصات مورد نیاز آن ها بر اساس نیاز و محصول مشتری

 

میتوانید از خدمات کادر مجرب و توانمند پلیمر ما در زمینه های فوق بهره مند شوید. 

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.