پلیمر ما
برگزاری دوره های تئوری و عملی

 

خدمات "برگزاری دوره های آموزشی" توسط پلیمر ما

 

- برگزاری دوره های تخصصی و علمی پلیمر با همکاری اساتید مطرح دانشگاه های معتبر کشور

- برگزاری دوره های با رویکرد صنعتی با همکاری متخصصان صنعت پلیمر

- برگزاری دوره های آموزشی پایه، مقدماتی و پیشرفته مفاهیم پلیمری توسط کارشناسان زبده صنعت پلیمر

- برگزاری دوره های آموزشی در سرفصل ها و موضوعات درخواستی مشتریان خود با همکاری متخصصین صنعت

- برگزاری دوره های آموزشی عملی و تئوری در محل آزمایشگاه های معتبر پلیمری مورد قرارداد

- برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی در موضوعات پلیمری

- برگزاری دوره های آموزشی در محل مشتریان برای کارکنان و اعضای شرکت شما

- آمادگی جهت برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه ها، کارخانه ها، شرکت ها و آزمایشگاه های کشور در موضوعات مختلف

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.