پلیمر ما
آموزش انجام آزمون ها

 

خدمات "آموزش آزمون ها" توسط پلیمر ما

 

- آموزش انجام آزمون ها و تست های پلیمری

- آموزش بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

- آموزش استفاده از تجهیزات و انجام آزمون ها 

- آموزش توسط کارشناسان و تکنسین های باتجربه صنعت پلیمر

- آموزش آزمون های محصولات مورد نظر در محل مشتریان

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.