پلیمر ما
آموزش کار با تجهیزات

 

خدمات " کار با تجهیزات" پلیمرما

 

- آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی واحد های کنترل کیفی

- آموزش کار با دستگاه های خط تولید

- آموزش کار با سایر دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه ها و واحدهای تولیدی

- مطابق روش ها و متدهای روز دنیا و بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی

- امکان آموزش در محل مشتریان

- امکان آموزش در محل آزمایشگاه های معتبر کشور تحت قرارداد با "پلیمر ما"

- امکان آموزش تئوری، عملی و مجازی

 

میتوانید از خدمات آموزشی کادر مجرب و توانمند پلیمر ما در زمینه های فوق بهره مند شوید. 

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.