پلیمر ما
دوره های آموزشی ویدوئی

 

در این بخش ویدئوی دوره های آموزشی برگزار شده توسط مجموعه پلیمر ما که با همکاری سایر شرکت ها، آزمایشگاه ها و و دانشگاه های معتبر برگزار گردیده است قابل مشاهده است، می توانید بخش هایی از فیلم دوره های آموزشی را مشاهده کرده و  جهت خرید دوره کامل با ما تماس بگیرید. 

 

به زودی دوره ها قرار خواهد گرفت.....