پلیمر ما
فایل دوره های آموزشی

 

در این بخش دوره های آموزشی برگزار شده توسط مجموعه پلیمر ما که با همکاری سایر شرکت ها، آزمایشگاه ها و و دانشگاه های معتبر برگزار گردیده است قابل مشاهده است، می توانید بخش هایی از دوره های آموزشی را مشاهده کرده و  جهت خرید دوره کامل با ما تماس بگیرید. 

 

 

  • 1