پلیمر ما
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100kg تک ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100kg تک ستون
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500kg  تک ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500kg تک ستون
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 2 تن  دو ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 2 تن دو ستون
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 5 تن  دو ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 5 تن دو ستون
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه نرخ جریان  مذاب MFR پلاستیک ها (دستگاه MFI)
دستگاه نرخ جریان مذاب MFR پلاستیک ها (دستگاه MFI)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
سیرکومتر (نوار قطر سنج) سایز 2/5 الی 1000 میلیمتر
سیرکومتر (نوار قطر سنج) سایز 2/5 الی 1000 میلیمتر
سازنده : پلیمرما
قیمت : 950,000 تومان

وضعیت: موجود

...
دستگاه اندازه گیری نقطه نرمی وایکات و HDT
دستگاه اندازه گیری نقطه نرمی وایکات و HDT
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه آزمون مقاومت به ضربه سقوط آزاد لوله ها
دستگاه آزمون مقاومت به ضربه سقوط آزاد لوله ها
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه ضربه سقوط آزاد پروفیل PVC-U
دستگاه ضربه سقوط آزاد پروفیل PVC-U
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه مولد فشار هیدروستاتیک لوله و اتصال
دستگاه مولد فشار هیدروستاتیک لوله و اتصال
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
وان (مخزن) آب گرم و سرد دستگاه فشار
وان (مخزن) آب گرم و سرد دستگاه فشار
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
درپوش (کپ) تست فشار لوله و اتصال
درپوش (کپ) تست فشار لوله و اتصال
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه عبور نور (ماتی سنج) لوله و اتصلات opacity
دستگاه عبور نور (ماتی سنج) لوله و اتصلات opacity
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه فرز CNC سه محور نمونه های پلیمری
دستگاه فرز CNC سه محور نمونه های پلیمری
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه ضربه پاندولی چارپی ، آیزود و ضربه کششی
دستگاه ضربه پاندولی چارپی ، آیزود و ضربه کششی
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه ESCR ترک بر اثر تنش و عوامل محیطی
دستگاه ESCR ترک بر اثر تنش و عوامل محیطی
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه سایش (استوانه ای چرخان) لاستیک ها
دستگاه سایش (استوانه ای چرخان) لاستیک ها
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه مقاومت سوراخ شدگی ژئوممبران ASTM D4833
دستگاه مقاومت سوراخ شدگی ژئوممبران ASTM D4833
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه تست شعله لوله محافظ هادی (لوله برقی)
دستگاه تست شعله لوله محافظ هادی (لوله برقی)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه استقامت دی الکتریک، مقاومت عایقی لوله برقی
دستگاه استقامت دی الکتریک، مقاومت عایقی لوله برقی
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه خمش لوله محافظ هادی (لوله برقی)
دستگاه خمش لوله محافظ هادی (لوله برقی)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
ویسکومتر آبلهود، محفظه آزمون (حمام آب دما محیط)
ویسکومتر آبلهود، محفظه آزمون (حمام آب دما محیط)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه تست گسترش شعله فوم ( استاندارد 4-7271)
دستگاه تست گسترش شعله فوم ( استاندارد 4-7271)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه تست استقامت انتشار و آزمون شعله نوار چسب برق
دستگاه تست استقامت انتشار و آزمون شعله نوار چسب برق
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه تست ضربه لوله محافظ هادی (لوله برقی)
دستگاه تست ضربه لوله محافظ هادی (لوله برقی)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه تست انعطاف پذیری لوله محافظ هادی (لوله برقی)
دستگاه تست انعطاف پذیری لوله محافظ هادی (لوله برقی)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه و کوره تعیین درصد دوده لوله و اتصالات پلی اولفینی
دستگاه و کوره تعیین درصد دوده لوله و اتصالات پلی اولفینی
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیز و دستگاه تست جذب آب فوم پلی استایرن (بلوک سقفی )
تجهیز و دستگاه تست جذب آب فوم پلی استایرن (بلوک سقفی )
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیزات آزمون مهاجرت کلی پلاستیک ها به روش غوطه وری
تجهیزات آزمون مهاجرت کلی پلاستیک ها به روش غوطه وری
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفیت لوله محافظ (لوله برقی)
تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفیت لوله محافظ (لوله برقی)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
فک (گیره) دستگاه تنسایل مناسب تست کشش
فک (گیره) دستگاه تنسایل مناسب تست کشش
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیزات کنترل کیفیت پروفیل پی وی سی UPVC
تجهیزات کنترل کیفیت پروفیل پی وی سی UPVC
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن PE
تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن PE
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه استحکام درز دوخت کیسه فریزر و زباله
دستگاه استحکام درز دوخت کیسه فریزر و زباله
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفیت لوله  پی وی سی PVC
تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفیت لوله پی وی سی PVC
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه آزمون ضربه دارت (دراپ دارت - فالینگ دارت)
دستگاه آزمون ضربه دارت (دراپ دارت - فالینگ دارت)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه تعیین دانسیته یا چگالی پلیمرها (کیت دانسیته)
دستگاه تعیین دانسیته یا چگالی پلیمرها (کیت دانسیته)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
تجهیزات تست آزمایشگاه و کنترل کیفیت ژئوممبران GM13
تجهیزات تست آزمایشگاه و کنترل کیفیت ژئوممبران GM13
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه جدید نرخ جریان مذاب MFI پلاستیک ها (MFR)
دستگاه جدید نرخ جریان مذاب MFI پلاستیک ها (MFR)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
ویسکومتر آبلهود، محفظه آزمون (حمام آب دما ثابت)
ویسکومتر آبلهود، محفظه آزمون (حمام آب دما ثابت)
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...
دستگاه MFI یا  MFR نرخ جریان مذاب پلاستیک ها
دستگاه MFI یا MFR نرخ جریان مذاب پلاستیک ها
سازنده : پلیمرما
تماس بگیرید

وضعیت: موجود

...