پلیمر ما
آموزش مدیران کنترل کیفیت

 

خدمات "آموزش مدیران کنترل کیفیت" توسط پلیمر ما

 

مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی در صنعت پلیمر چه اطلاعات، تخصص و دانشی باید داشته باشند؟

آیا صرفا توانایی کار با تجهیزات و انجام آزمون ها کافی است؟

ما در "پلیمر ما" مدیران کنترل کیفی را آموزش خواهیم داد تا قادر باشد وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند:

- انجام به موقع آزمون ها و آزمایشات

- انجام صحیح و درست آزمون ها و تست ها

تحلیل نتایج آزمون ها ونتیجه گیری درست به منظور بهبود کیفیت محصول

- عیب یابی و حل مشکلات نمایان شده در محصولات 

- ثبت صحیح و اصولی داده ها و نتایج

- تحلیل و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش ضایعات و انحرافات تولید

- نحوه کنترل مواد اولیه

- مستند سازی و ثبت داده ها به منظور تسهیل اخذ گواهینامه ها

 

پلیمر ما با خدمات گفته شده در محل مشتریان خود و یا در آزمایشگاه های معتبر تحت قرارداد به یاری مشتریان خود می پردازد.

 

 

لوگوی پلیمر ما

بدین منظور کافی است با پلیمر ما تماس بگیرید.