پلیمر ما
0  

تست و آزمون استقامت در برابر انتشار شعله و آزمون شعله نوار چسب های برق حساس به فشار

تست و آزمون استقامت در برابر انتشار شعله و آزمون شعله نوار چسب های برق حساس به فشار

تست شعله و استقامت در برابر انتشار شعله نوار چسب برق (چسب حساس به فشار برای کاربرد الکتریکی) مطابق استاندارد ملی 9880

 

خرید دستگاه تست شعله و استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق (کلیک کنید)

 

تست استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق

اولین تست شعله در استاندارد ملی مربوط به چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی یا چسب برق، تست استقامت در برابر انتشار شعله می باشد. 

تست شعله در چسب های برق، به دلیل کاربرد آن ها در مکان ها و قسمت های گوناگون صنعت برق و الکترونیک، و احتمال آتش سوزی بالای ان ها بسیار مورد اهمیت می باشد و می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین آزمون های چسب برق یاد کرد. به همبن دلیل توجه نمایید دستگاهی که برای انجام این تست تهیه و از آن استفاده می نمایید کاملا مطابق استاندارد مربوطه به شرح ذیل ساخته شده باشد. دستگاه تست استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق شرکت پلیمرما، کاملا مطابق استاندارد ساخته شده و کارایی بالا و استفاده بسیار آسان دارد. 

 

اصول کلی تست استقامت در برابر انتشار شعله:

اندازه گيري هاي زير روي نمونه هاي با اندازه مشخص و تحت شرايط تعريف شده، انجام می گيرند:

- زمانِ سپري شده بين وقتی که نمونه نوار آتش می گيرد و وقتی که خاموش می گردد

- طولِ نوار سوخته در طول آزمون

 

دستگاه تست استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق:

 الف)  يک وسيله حفاظتی شامل يک جعبه فلزي مستطيلی به ابعاد  mm ×250 mm 250 و ارتفاع mm 750 می باشد. جعبه بايد از طرف بالا باز شده و بايد دوازده تا سوراخ که قطر هر کدام 12 میلیمتر بوده و در امتداد خط افقی به طول mm 25 با فواصل يکسان قرار گرفته باشند. طرف عمودي بايد به صفحه شيشه اي متحرک مجهز گردد.
يک لوله قابل جدا شدن بايد به طور مرکزي در فاصله mm 31 از بالاي جعبه، موازي با صفحه شيشه اي تنظيم گردد تا به عنوان يک وسيله الصاقی روي آزمونه عمل کرده و به صورت عمودي آويزان گردد. در صورت لزوم، در يکی از ديواره هاي جانبی ممکن است يک سوراخ نيم دايره اي به قطر mm 25 فراهم گردد تا چراغ بونزن بتواند از آن عبور کند. 

يک سينی فلزي متحرک(ديافراگم) ممکن است روي جعبه در فاصله cm 1 بالاي چراغ قرار داده شود.
ديافراگم متحرک با سوراخی به قطر cm 1/5 ، که منطبق با نوکِ مشتعل کننده سلولزي در سمت بالا و با شعله چراغ در سمت پايين بوده و موجب اشتعالِ مشتعل ساز زمانی که براي مدت کوتاهی باز می باشد، می گردد. 

ب) یک ساعت وقت گذاری با دقت 0.2 ثانیه

پ) یک منبع اشتعال همانند کبریت یا چراغ بونزن، مجهز به یک شمعک که شدت شعله یک کبریت روشن را شبیه سازی می کند. 

ت) يک مشتعل کننده به شکل مثلث متساوي الساقين با قاعده  mm 25 و ارتفاع mm 30 ، از يک فيلم سلولزي پوشش داده نشده و عمل آوري نشده با جرم بر واحدِ سطح g/m2 50 الی g/m2 60.

تمام مشخصات گفته شده در دستگاه تست استقامت به انتشار شعله ساخت شرکت پلیمرما کاملا رعایت شده است:

خرید دستگاه تست شعله انتشار شعله چسب برق حساس به فشار الکتریکی

آزمونه مناسب تست استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق:

آزمون بايد در عرض 5 دقیقه بعد از اين که نمونه ها از رول جدا شدند، انجام گيرد.
پنج آزمونه به طول mm 300 با سرعت تقريبی mm/s 300 و با فواصل بيشتر از mm 300 به وسيله کشيدن شعاعی وار از رول جدا می گردد.

اگر عرض نوار mm 25 يا کمتر باشد، عرض نمونه همان عرض نوار خواهد بود. گر عرض نوار بيشتر از mm 25 باشد، نمونه بايد از وسط نوار به گونه اي بريده شود تا به عرض mm 25 برسد.
نمونه بايد توسط يک وسيله تيز بريده شود تا روي لبه هاي نوار پارگی ايجاد نشود.
با استفاده از جوهر يا هر وسيله مناسب ديگر، يک خطِ عمود به طرف هاي بلند به ميزان mm 50 از سمت يکی از قسمت هاي انتهايی آزمونه کشيده می شود. 

 

روش انجام آزمون استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق:

دستگاه بايد در طولِ آزمون در هواي آزادِ خشک قرار داده شود.
قاعده مشتعل کننده نسبت به طرف چسبنده نوار در انتهاي آزمونه، جايی که mm 50 علامت گذاري شده با حداکثر هم پوشانی mm 5 اندازه گيري می شود، تثبيت می گردد.
لوله با قابليت جدا شدن، در انتهاي ديگر آزمونه قرار گرفته و کل آن در داخل جعبه فلزي به گونه اي آويزان می شود که نوار به طور آزادانه و عمودي آويزان باشد. کمی صفحه شيشه اي متحرک را بالا کشيده و منبع اشتعال را به انتهاي پايينی مشتعل کننده برسانيد. مشتعل کننده را روشن کرده و صفحه متحرک را سريعاً پايين قرار دهيد. اگر از چراغ بونزن استفاده می کنيد، شمعکِ بونزن را روشن کرده و صفحه فلزي را به سمت خارج حرکت دهيد به گونه اي که مشتعل کننده، مشتعل شده و صفحه فلزي به سمتِ پشت، به مکانی که منبع شعله حذف گردد، حرکت داده شود. به محض اين که مشتعل کننده مشتعل گردد، منبع شعله حذف شده و کرنومتر شروع به کار می کند.

تصویری از دستگاه تست انتشار شعله شرکت پلیمرما را مشاهده می فرمایید. در این دستگاه هر دو تست استقامت به انتشار شعله (بند 19 استاندارد ملی 2-9880) و  تست شعله چسب برق (بند 20 استاندارد ملی 2-9880) در دو محفظه جداگانه به راحتی قابل انجام است. برای خرید با بخش فروش شرکت پلیمرما تماس بگیرید.

خرید دستگاه تست شعله و استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق (کلیک کنید)

خرید دستگاه تست شعله چسب برق حساس به فشار

 

نتایج تست انتشار شعله چسب برق:

1- اگر حداقل 4 آزمونه اصلا مشتعل نشوند، محصول به عنوان "غیر قایل اشتعال" در این استاندارد معرفی می شود.

2- اگر طولِ سوختگی، حداقل براي چهار تا از پنج آزمونه در حال سوختن، از 50 میلیمتر تجاوز ننمايد محصول به عنوان "خود خاموش کننده"مطرح خواهد شد. چون سوختنِ قسمت جلويی آزمونه عموماً به طور مستقيم نمی باشد، بنابراين طولِ سوختگی بايد به عنوان عرض متوسط آزمونه تعريف گردد. مقدار ميانی به همراه مقادير حداقل و حداکثر زمان هاي سوختن بر حسب ثانيه با طول سوختگی بر حسب ميلی متر در هر يک از پنج آزمون، گزارش می گردد.

3- اگر حداقل چهار تا از پنج آزمونه، در طرف ديگر 50 میلیمتر علامت گذاري شده بسوزد، محصول به عنوان قابل اشتعال معرفی خواهد شد. تعريف داده شده براي سوختگی طول در بند ب بايد اينجا به کار برده شود. مقدار ميانی به همراه مقادير حداقل و حداکثر پنج زمان سوختن بر حسب ثانيه گزارش می گردد.


4- جايی که محصول، در مجموعه بندهاي 1، 2 و 3 قرار نگيرد، نتايج انفرادي براي هر نمونه بايد در گزارش آزمون بيان گردد.

 

 

خرید دستگاه تست شعله و استقامت در برابر انتشار شعله چسب برق (کلیک کنید)

 

برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی تست و آزمون صنعت پلیمر و پلاستیک، به فروشگاه مراجعه و یا با ما تماس بگیرید. 

 

 

 

پربازدیدترین مطالب
آخرین مطالب
مثل اینکه کسی دیدگاهی نداشته!!!