پلیمر ما
0  

همه چیز درباره آزمون مهاجرت کلی در پلاستیک های در تماس با مواد غذایی overall migration

همه چیز درباره آزمون مهاجرت کلی در پلاستیک های در تماس با مواد غذایی overall migration

آزمون مهاجرت پلاستیک ها و ظروف پلاستیکی به روش غوطه وری مطابق استاندارد 3 و 1-13737

 

مهاجرت کلی یا overall migration جرمی از ماده است که به مشابه غذایی منتقل شده و باید در این آزمون اندازه گیری شود.

در این بخش به مطالعه روش اندازه گیری مهاجرت کلی به روش غوطه وری کامل برای مشابه های غذایی آب، اسید استیک 3% و اتانول می پردازیم.

در این مقاله، مشابه غذایی به موادی گفته می شود که به جای مواد غذایی برای اندازه گیری مهاجرت از ظروف به محتوا به کار برده می شوند، یعنی آب مقطر، اسید استیک 3% و اتانول.

منظور از اسید استیک 3%، رقیق کردن 30 گرم اسید استیک با آب مقطر و رساندن حجم آن به 1 لیتر است.

 

استاندارد روش آزمون نیز استاندارد های ملی 1-13737 و 3-13737 می باشند که معادل استاندارد های DIN EN1186-1,3 می باشند. 

 

در جدول 2 استاندارد ملی 1-13737، مشابه های غذایی مورد استفاده در آزمون آورده شده است. به عنوان مثال، فرض کنید که ظرفی دارید که در آن نوشیدنی های بدون الکل نگهداری می شود، باید یکی از مشابه های غذایی A (آب مقطر) یا B (اسید استیک 3%) را آزمون کنید. 

به طور کلی در صنعت ظروف یکبار مصرف، بطری های پلاستیکی از جنس PET و سایر پلیمرها در ایران و مابقی ظروفی که به مهاجرت نیاز دارند، معمولا از مشابه های غذایی آب مقطر، اسید استیک 3% و اتانول 10% استفاده می شود. 

خرید سل آزمون مهاجرت

کلیت آزمون:

مشابه غذایی را داخل ظرف آزمونه می ریزیم و یا در روش بهتر، مقدار مشخصی از سطح مقطع ظرف آزمونه را بریده و داخل حجم مشخصی از مشابه غذایی می ریزیم. مجموعه را در دما و زمان خاصی که درادامه به آن اشاره می کنیم قرار داده و پس از آن مقدار جرمی که از ظرف یا آزمونه به مشابه غذایی انتقال پیدا کرده است را اندازه می گیریم. این مقدار انتقال یافته در واحد سطح موثر آزمونه را مهاجرت کلی اندازه گیری شده می نامیم. 

 

شرایط دمایی و زمانی آزمون:

در جدول 3 استاندارد ملی 1-13737 شرایط دمایی و زمانی آزمون درج شده است.

آزمون مهاجرت پلاستیک ها و ظروف پلاستیکی به روش غوطه وری مطابق استاندارد 3 و 1-13737   مهاجرت کلی یا overall migration جرمی از ماده است که به مشابه غذایی منتقل شده و باید در این آزمون اندازه گیری شود. در این بخش به مطالعه روش اندازه گیری مهاجرت کلیverall migration) به روش غوطه وری برای مشابه های غذایی آب، اسید استیک 3% و اتانول می پردازیم. در این مقاله، مشابه غذایی به مواری گفته می شود که به جای مواد غذایی برای اندازه گیری مهاجرت از ظروف به محتوا به کار برده می شوند، یعنی آب مقطر، اسید استیک 3% و اتانول. منظور از اسید استیک 3%، رقیق کردن 30 گرم اسید استیک با آب مقطر و رساندن حجم آن به 1 لیتر است.   استاندارد روش آزمون نیز استاندارد های ملی 1-13737 و 3-13737 می باشند که معادل استاندارد های DIN EN1186-1,3 می باشند.    در جدول 2 استاندارد ملی 1-13737، مشابه های غذایی مورد استفاده در آزمون آورده شده است. به عنوان مثال، فرض کنید که ظرفی دارید که در آن نوشیدنی های بدون الکل نگهداری می شود، باید یکی از مشابه های غذایی A (آب مقطر) یا B (اسید استیک 3%) را آزمون کنید.  به طور کلی در صنعت ظروف یکبار مصرف، بطری های پلاستیکی از جنس PET و سایر پلیمرها در ایران و مابقی ظروفی که به مهاجرت نیاز دارند، معمولا از مشابه های غذایی آب مقطر، اسید استیک 3% و اتانول استفاده می شود.    کلیت آزمون: مشابه غذایی را داخل ظرف آزمونه می ریزیم و یا در روش بهتر، مقدار مشخصی از سطح مقطع ظرف آزمونه را بریده و داخل حجم مشخصی از مشابه غذایی می ریزیم. مجموعه را در دما و زمان خاصی که درادامه به آن اشاره می کنیم قرار داده و پس از آن مقدار جرمی که از ظرف یا آزمونه به مشابه غذایی انتقال پیدا کرده است را اندازه می گیریم. این مقدار انتقال یافته در واحد سطح موثر آزمونه را مهاجرت کلی اندازه گیری شده می نامیم.    روش آزمون: در جدول 3 استاندارد ملی 1-13737 شرایط دمایی و زمانی آزمون درج شده است.

 

یعنی فرض کنید ظرفی را قرار است آزمون کنید که با محتوی خود در دمای 10 درجه نگهداری می شود، و مدت زمان نگهداری محتوا در آن بیش از 24 ساعت است، طبق جدول بالا باید آزمون را در دمای 20 درجه به مدت 10 روز انجام دهید.

اگر ظروفی برای نگهداری مواد غذایی در دمای اتاق و یا پایین تر در یک زمان نامعلوم استفاده می شود، شرایط سخت گیرانه 10 روز در دمای 40 درجه سلسیوس می باشد.

به طور کلی در آزمایشگاه ها برای ظروف یکبار مصرف و بطری های آب معدنی و... معمولا از این شرایط دمایی و زمانی برای آزمون مهاجرت استفاده می شود. 

 

تجهیزات آزمون و ابعاد آزمونه:

 • ترازوی آژمایشگاهی با دقت 0/1 میلی گرم
 • سل های آزمون (لوله های شیشه ای یا هر جنس شفاف دیگری به قطر داخلی تقریبی 35 میلیمتر و طول مابین 100 و 200 میلیمتر
 • مهره های شیشه ای یا از جنس دیگری که با مشابه غذایی واکنش نداشته باشد، به قطر 2 تا 3 میلیمتر برای جداکردن تکه های آزمونه
 • ظروف تبخیر (فولاد ضد زنگ یا شیشه ای، به قطر 50 الی 90 میلیمتر و وزن حداکثر 100 گرم)

آزمونه را توسط دستگاه پانچ به ابعاد 25 در 25 میلیمتر مربع ببرید.

مجموع مساحت سطح زمونه باید 1 دسی متر مربع شود، چون از روش غوطه وری استفاده می کنیم و هردو وجه آزمونه با مشابه غذایی در تماس خواهد بود، تعداد 8 عدد آزمونه به ابعاد دقیق 25 در 25 میلیمتر معادل 1 دسی متر خواهد بود. این آزمونه ها را باید روی یک سیم بسیار نازک مسی سوار کنید (می توانید وسط آن ها را سوراخ کنید) و برای اینکه به هم نچسبند بین آن ها مهره های شیشه ای قرار دهید.

 

برای خرید تجهیزات کامل و آموزش آزمون مهاجرت پلاستیک ها به روش غوطه وری با پلیمرما تماس بگیرید و یا به فروشگاه مراجعه کنید. 

باید 5 لوله شیشه ای کاملا خشک و تمیز آماده کنید و سه عدد آزمونه (8 تایی) بریده تا در سه لوله قرار دهید. دو لوله نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته می شود.

به وسیله استوانه مدرج 100 میلی لیتر از ماده مشابه غذایی مورد آزمون را به هر 5 لوله شیشه ای منتقل کنید. درب آن ها را با چوب پنبه ببندید. دماسنج را به یک لوله وارد کنید تا دما را در کنترل داشته باشید. 

لوله ها را داخل انکوباتور که در دمای آزمون تنظیم شده است قرار دهید و صبر کنید تا همه مجموعه به دمای آزمون برسد. حال آزمونه ها را در 3 لوله شیشه ای قرار داده و مجددا به انکوباتور منتقل کنید تا زمان آزمون را در این دما طی کند. 

پس از طی شدن زمان آزمون، لوله ها را خارج کرده و در دسیکاتور قرار دهید تا خنک شوند. 

پس آن باید ماده مشابه غذایی (آب مقطر یا اسید استیک یا اتانول) را تبخیر کنید و جرم مواد رسوب شکل باقی مانده را ثبت کنید.

برای تبخیر از ظروف تبخیر استفاده کنید.محلول های آزمون را هریک به ظروف تبخیر کاملا خشک و تمیز انتقال داده و روی هات پلیت قرا دهید تا تبخیر شوند. 

در آخر با مشابه غذایی به مقدار 10 میلی لیتر هر لوله را شست و شو داده و محتویات را به ظرف تبخیر منتقل کنید تا از جانماندن رسوب در لوله شیشه ای اطمینان حاصل کنید.

برای کامل شدن تبخیر در انتها آن ها را در آون با دمای 110 درجه به مدت 30 دقیقه قرار دهید. 

جرم مواد مانده در ظروف تبخیر را اندازه بگیرید. این جرم موادی است که از ظرف به مشابه های غذایی مهاجرت کرده است. میانگین جرم های سه لوله شیشه ای را ثبت کنید.

اگر به خاطر داشته باشید دو لوله آزمایش شامل مشابه غذایی و بدون آزمونه داشتید، که آن ها نیز ممکن است رسوباتی داشته باشند، مقدار جرم میانگین این رسوبات را از میانگین سه لوله دارای آزمونه کم کنید.

پس حالا شما وزن موادی که از ظروف نمونه به مشابه غذایی مهاجرت کرده است را در دست دارید که برای سطح مقطع 1 دسی متر مربع از نمونه می باشد.

معمولا در اکثر استاندارد های ظروف و ... حد استاندارد مهاجرت حداکثر 10 میلی گرم بر دسی متر مربع می باشد. 

 

برای آموزش آزمون مهاجرت و سایر آزمون های صنعت بسته بندی،ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی، بطری های پلاستیکی و... ، همچنین راه اندازی آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت با ما تماس بگیرید.

 

برای خرید تجهیزات و دستگاه آزمون مهاجرت پلاستیک ها، سایر تجهیزات کنترل کیفیت و آزمون ظروف یکبار مصرف و بطری ها مانند، تست ضربه، تست فشار، ضخامت سنج و.. . همچنین سایر تجهیزات تست پلیمری مانند دستگاه کشش (تنسایل)، دستگاه MFR، دستگاه ضربه دارت و سقوط آزاد، سیرکومتر، دستگاه عبور نور، سایش، ضربه آیزود و ضربه چارپی، دستگاه ESCR، دستگاه نقطه نرمی وایکات و دمای HDT، درصد دوده، درصد فیلر و... به فروشگاه مراجعه کرده و یا با ما تماس بگیرید. 

 

 

 

پربازدیدترین مطالب
آخرین مطالب
مثل اینکه کسی دیدگاهی نداشته!!!