پلیمر ما
0  

آزمون مقاومت به گسترش شعله در لوله محافظ هادی (لوله برقی)

آزمون مقاومت به گسترش شعله در لوله محافظ هادی (لوله برقی)

آزمون مقاومت به گسترش شعله در لوله محافظ هادی (لوله برقی) مطابق استاندارد ملی 11215

 

خرید دستگاه تست شعله لوله برقی (کلیک کنید)

 

در سامانه های لوله و اتصالات مورد کاربرد در سیستم برق کشی ساختمان، آزمون مقاومت به گسترش شعله حیاتی و مهم می باشد. این سامانه ها باید مقاومت کافی در برابر انتشار شعله داشته باشند. 

 

پس از اعمال شعله با شرایط مشخص شده در استاندارد که در ادامه ذکر خواهد شد، لوله برقی نباید هیچ شعله قابل مشاهده یا التهاب ماندگار داشته باشد و یا در صورت وجود، شعله یا التهاب در مدت 30 ثانیه پی از برداشتن شعله خاموش گردد. 

خرید دستگاه تست شعله لوله برقی محافظ هادی

نمونه ای به طول 675 میلیمتر را به طور قائم درون محفظه فلزی مکعب مستطیل شکل نصب کنید.

نصب به وسیله دو گیره فلزی به پهنای تقریبی 25 میلیمتر که از هم 550 میلیمتر فاصله دارند و فاضله آن ها از دو سر نمونه تقریبا مساوی است انجام می شود. 

یك ميله فولادي به قطر 2 میلیمتر براي لوله هاي محافظ با قطر تا 12 میلیمتر يك ميله فولادي به 6 میلیمتر براي لوله هاي محافظ با قطر ا16 الی 25 میلیمتر و يك ميله فولادي به قطر 16 میلیمتر براي لوله هاي محافظ با قطر 32 میلیمتر و بيشتر، از دورن نمونه گذرانده شود. اين ميله به طور محكم و مستقل نصب شده و سرِ بالايي آن درگير ميشود تا نمونه را در وضعيت مستقيم و قائم نگه دارد. وسايل نصب بايد طوري باشند كه مانع افتادن قطرات روي كاغذ تيشو نشوند. 

يك تخته چوب سفيد ممرز مناسب، تقريبا به ضخامت 10 میلیمتر كه با يك لايه كاغذ تيشو سفيد پوشانده شده است، روي سطح پاييني محفظه قرار داده شود. مجموعه حاصل از نمونه، ميله و دستگاه گيره، به طور قائم در مركز محفظه نصب شوند، به طوري كه حد بالايي گيره پاييني 500 میلیمتر بالاتر از سطح پاييني داخل محفظه قرار گيرد.

مشعل طوري نگه داشته شود كه محور آن در زاويه  45 درجه نسبت به راستاي قائم قرار گيرد. شعله به نمونه طوري اعمال شود كه فاصله نوك لوله مشعل تا نمونه، كه در امتداد محور شعله انـدازه گيـري ميشود 100 میلیمتر باشد و محور شعله، سطح نمونه را نقطه اي كه 100 میلیمتر بالاتر از حـد بالايي گيره پاييني است قطع كند و به همين ترتيب محور شعله، محور نمونه را قطع كند. 

شعله به مدت زمان ارائه شده در جدول زیر به نمونه ها اعمال شده و سپس برداشته شود. به جز در موقع برداشتن شعله در پایان مدت زمان آزمون، در حین اعمال شعله نباید حرکت داده شود. 

 

خرید دستگاه آزمون شعله لوله برقی محافظ

 

سه آزمونه باید تست شود و هر سه آزمونه باید در آزمون مورد قبول واقع شوند. 

در حالات زیر نمونه لولوه برقی در تست گسترش شعله مورد قبول واقع می شود:

  •  مشتعل نشده باشد.

در صورت مشتعل شدن، باید شروط زیر را داشته باشد:

  • شعله وری یا التهاب نمونه در مدت 30 ثانیه پس از برداشتن شعله آزمون، خاموش شود.

کاغذ تیشو مشتعل نشود.

  • پس از خاموش شدن شعله وری یا التهاب نمونه، هیچ نشانه ای از سوختن سا زغال شدن در محدوده 50 میلیمتر از حد پایینی گیره بالای وجود نداشته باشد. 

 

برای خرید دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی پلیمر و کنترل کیفی لوله و اتصالات پلیمری و .. مانند دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل)، دستگاه ضربه لوله، دستگاه ضربه پروفیل، دستگاه نقطه نرمی وایکات و HDT، دستگاه MFR، دستگاه ضربه آیزود، چارپی و ضربه کششی، دستگاه ESCR دستگاه و کوره درصد دوده و فیلر، تجهیزات کنترل کیفی لوله محافظ هادی (لوله برقیسیرکومتر، کولیس و ... به فروشگاه تجهیزات پلیمرما مراجعه نمایید و یا با ما تماس بگیرید. 

 

به منظور آموزش و مشاوره صنعت پلیمر، راه اندازی آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت پلیمری با ما تماس بگیرید. 

 

برای مطالعه سایر تست و آزمون های مواد و محصولات پلیمری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

پربازدیدترین مطالب
آخرین مطالب
مثل اینکه کسی دیدگاهی نداشته!!!